Mobilim i "Eneida Apartments"

Mobilim i kryer për "Eneida Apartments" ne Ulqin,Mal I Zi.