Mobilim Lokali ne Kosove

Ky eshte nje nga projektet e realizuar nga Mobileri ERLAD sh.p.k ne Kosove