Mobilim në Tivar, Mal i Zi

Mobilimi i Le Petit Macaron nga Mobileri Erald ne Tivar, Mali i Zi.